ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ความรู้ในการใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ถูกไฟดูด/ช๊อต  
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560
วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 
เวลา 08.30-15.30 น.
ณ การไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรีห้องประชุม 111 ชั้น 11

กฟน. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าอบรมและทดสอบ “ช่างไฟฟ้ามืออาชีพฯ ระดับ 1” ฟรี !! จำนวนจำกัด  
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. 
ด้านอิเล็กทรอนิกส์ / ไฟฟ้า หรือมีประสบการณ์ด้านไฟฟ้า เข้าอบรมทดสอบ และสัมภาษณ์

กฟน. จัดกิจกรรม Young MEA เยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 3  
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559
นายสมบูรณ์ โอฬารศิริกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตสมุทรปราการ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Young MEA เยาวชนอาสา พัฒนาชุมชน รุ่นที่ 3"
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
สัมมนา “ความรู้ในการใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัยฯ"
กฟน. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ ความรู้ในการใช้ไฟฟ้า ให้ปลอดภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ถูกไฟฟ้าดูด/ช็อต ครั้งที่ 2  

ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560
เวลา 08.30-15.30 น.
ณ อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง ห้องเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี
รับสมัครตั้งแต่วันนี้-16 มิถุนายน 2560
จำนวน 120 คน เฉพาะผู้ที่มีอายุ 18-55 ปี เท่านั้น

อบรมและทดสอบ ช่างไฟฟ้ามืออาชีพ
อบรม ทดสอบ ช่างไฟฟ้ามืออาชีพ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 รุ่นที่ 2/2560  

เพื่อประเมินขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน  สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1  รุ่นที่ 2/2560  

ความรู้ด้านไฟฟ้า
ภาพกิจกรรม

ครอบครัวยังเอ็มอีเอ


บทความจากน้องวิทวัส จารัตน์ เรื่องYoung MEA สู่เส้นทางอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน”  
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559
ธรรมชาตินั้นสร้างสิ่งที่เรียกว่า “รากฐาน” ให้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของโครงสร้างทุกโครงสร้าง เมื่อใดที่รากฐานนั้นแข็งแรงย่อมเอื้อให้ส่วนอื่นนั้นแข็งแรงตามไปด้วย Young MEA ก็เปรียบเสมือนรากฐานของประเทศชาติ “Young MEA จะทำอย่างไร จึงจะอนุรักษ์พลังงานเพื่อความยั่งยืน”
 

มองโลกสิ่งแวดล้อม


เจาะประเทศญี่ปุ่น เมืองต้นแบบไร้มลพิษที่ไทยควรเรียนรู้????  
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
นับเป็นโครงการที่ดีเพื่อรักษาให้ยั่งยืนกับโครงการ "ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา" ซึ่งปีนี้ดำเนินมาถึงปีที่ 11 แล้ว เป็นการร่วมมือระหว่างโตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย และ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อม ไทย
 

แหล่งเรียนรู้


มารู้จัก ..... รูปแบบของพลังงานกัน  
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
รูปแบบของพลังงาน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท 1. พลังงานเคมี 2. พลังงานความร้อน 3. พลังงานกล 4. พลังงานไฟฟ้า พลังงานเคมี เกิดขึ้นเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี ถ้าขณะที่เกิดปฏิกิริยาเคมีนั้นมีความร้อนเกิดขึ้นเรามีชื่อเรียกปฏิกิริยา เช่นนี้ว่า เอกโซเทอร์มิค (exothermic) .....


 

Young MEA Volunteer


แนะนำเพื่อนใหม่

prapasri
ประภาศรี

chanii
ชนิกานต์

Saranthorn
ศรัณย์ธร

akarapan
อัครพันธ์

Rachploy
รัชฎาภรณ์

undefined42
กุลรวี

warintron
วรินทร

jummean
วิวรรธน์

pong15
ทชภณ

wan23
วาน

VickyKawinthip
กวินทิพย์

witzaba
โกวิท

ilovehim
ปราณี

saipanya
สมหมาย

tachabhon
ทชภณ

nutty
ณัฐพล

Nuntikan
นันทิกานต์

heartnutthapong
ณัฐพงศ์
FANPAGE