USERNAME : PASSWORD :
 
 
 

ประกาศผลรายชื่อน้องที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรม “Young MEA ECO - Friendly”  
วันที่ 04 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ประกาศรายชื่อสมาชิกเว็บไซต์ www.youngmea.com ที่มีอายุ 8-24 ปีและสมาชิกครอบครัว 2 คน รวม 3 คนต่อครอบครัว จำนวน 100 ครอบครัว  รวมทั้งสิ้น 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม “Young MEA ECO - Friendly” ในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2557  ณ  สวนสามพรานริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม ร่วมเรียนรู้ “วิถีชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

รับสมัครสมาชิกYoung MEA เข้าร่วมกิจกรรม “Young MEA ECO Friendly”  
วันที่ 08 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ขอเชิญสมาชิกเว็บไซต์ www.youngmea.com ที่มีอายุ 8-24 ปี และสมาชิกครอบครัว 2 คน รวม 3
คนต่อครอบครัว จํานวน 100 ครอบครัว รวมทั้งสิ้น 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม “Young MEA ECO Friendly”

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานโล่รางวัล Energy Mind Award 2013 ของ กฟน.  
วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.09 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานประทานโล่รางวัล แก่ผู้แทนจากสถานศึกษาที่ได้รับการจัดมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน รางวัล Energy Mind Award 2013 

กฟน.มอบเงิน 2 ล้านวอน สนับสนุนเยาวชนไทย โชว์ผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานในเวทีโลก  
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
นายสารนิต  อังศุสิงห์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง มอบเงิน 2,000,000 วอน แก่ ด.ญ.รสริณ  ลลิตกุลานันท์ นักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ และด.ช.ศศิษฎ์ อิ่มอรุณรักษ์ นักเรียนโรงเรียนซนต์คาเบรียล เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทย และนำเสนอบทความ “Thai wisdom to save Energy and Environment
 
 
กินผัก หรือกินป่า  
วันที่ 03 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ตั้งแต่เป็นสาวและเป็นนาง ได้มีโอกาสเรียนหนังสือและทำงานร่วมกับชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในเมืองไทยและที่ต้องมาเจอะเจออยู่ทุกวันนี้มากหน้าหลายชาติ ซึ่งช่วยเปิดโลกทัศน์ของตัวเองได้เป็นอย่างดี เพราะความแตกต่างทางความคิดเป็นเรื่องที่ได้เรียนรู้นอกตำรา ชอบบ้าง ไม่ถูกใจบ้าง ก็ว่ากันไป ไม่มีข้อกำหนดตายตัว
 
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ปั่นจักรยาน เมืองโบราณ  
วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เมืองโบราณ ตั้งอยู่ในเขตตำบลบางปูใหม่ บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 33 ถนนสุขุมวิท (สายเก่า) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่รวบรวมสถานที่สำคัญ ๆ ในประเทศ ปูชนียสถานที่สำคัญๆ โดยสร้างให้มีขนาดเล็กลง บางแห่งเท่าแบบจริงการสร้าง ฝีมือประณีต นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งรวบรวมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่นับวันจะสูญหายไปจากสังคมยุคใหม่ ผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของประเทศไทยจะศึกษาได้จากเมืองโบราณแห่งนี้ 
 
เท่สุดๆ  
วันที่ 06 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ตู้เย็นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องเสียบปลั๊กไว้ตลอดเวลาเพื่อรักษาความเย็นไว้ซึ่งต่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ และอาจทำให้เกิดการใช้ไฟฟ้ามาก เราจะมีวิธีประหยัดไฟฟ้าเช่นการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากเบอร์5 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งเป็นผู้รับรองผลการตรวจสอบ โดยมีสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สฟอ.) เป็นผู้ตรวจสอบพร้อมรับรองคุณภาพ ด้วยการกำหนดหมายเลขแสดงประสิทธิภาพ
 
การแยกขยะ  
วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สะดวกต่อการนำขยะที่ไม่มีประโยชน์ไปกำจัด ป้องการการแพร่กระจายของสารพิษ  จากขยะมีพิษ  และสะดวกแก่การนำไปกำจัดได้อย่างเหมาะสม
 

พืชมหัศจรรย์ดูดซึมสารพิษได้ หนทางการกำจัดสารปนเปื้อนของโลก  
วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยในฟิลิปินส์ ได้ค้นพบว่ามีสาพันธุ์ไม้พุ่มชนิดหนึ่ง สามารถกินสารพิษจำพวกโลหะ เปิดหนทางในการกำจัดสารพิษของโลก 
 

น้ำใต้ดินปนเปื้อนมลพิษ อีกปัญหาหนึ่งของจีนที่ต้องได้รับการแก้ไข  
วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
รัฐบาลจีนได้รายงานว่า เกือบร้อยละ 60 ของน้ําใต้ดินนั้นมีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายถือเป็นภัยทางสิ่งแวดล้อมของประเทศที่ควรเน้นย้ํากับประชาชน
 

ถ่านหิน ที่มาของมลพิษทางอากาศในประเทศจีน  
วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
จากสภาพอากาศอันเลวร้ายที่ยังปกคลุมประเทศจีนกรีนพีซจึงออกรายงานถึงเหตุผลของปัญหาว่ามาจากการใช้ถ่านหินที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งจากสถิติ มากกว่าครึ่งหนึ่งของมลพิษในอากาศที่เพิ่มขึ้นในโลกภายในศตวรรษที่ผ่านมา เป็นผลมาจากการที่มีการใช้ถ่านหินมากขึ้นในประเทศจีน
 

ปีหลังจากการรั่วไหลของน้ํามันในอ่าวเม็กซิโก ผลกระทบที่ยังไม่เจือจาง  
วันที่ 05 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
หลังจากเหตุการณ์น้ํามันบีพีรั่วไหลเมื่อ4 ปีที่แล้ว คร่าชีวิตผู้คนไป 11 ราย และทําให้น้ํามัน 210 ล้านแกลลอนนั้นไหลลงสู่อ่าวเม็กซิโก จนถึงปัจจุบันนี้ ผลกระทบยังคงไม่จางหายไป
 

“Solar Impulse” เครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์ เตรียมขึ้นบินรอบโลกปี2015  
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
มีนาคม ปี 2015 เตรียมพบกับเที่ยวบินปฏิวัติวงการอากาศยาน ด้วยพลังงานจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ที่จะขึ้นบินรอบโลกโดยเริ่มจากอาบูดาบี

 

ใช้ชีวิต...อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
กระแสสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ได้รับความสนใจและเป็นสิ่งที่ผู้คนทั้งหลายให้ความสนใจ ในโลกธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีกิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ธุรกิจน้ํามัน พลังงาน การใช้ทรัพยากร มีกระแสกดดันจากสังคมให้ธุรกิจเหล่านั้น ต้องรักษาสิ่งแวดล้อม ต้องสร้างความรับผิดชอบในฐานะผู้ผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 

การประยุกต์หลักการของเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ที่บ้าน  
วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) หมายถึง การพัฒนา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการใช้วัตถุดิบ พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
 

ทําความรู้จัก EIA  
วันที่ 04 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
การศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นภายหลังจากการพัฒนาโครงการหรือกิจการของผู้ประกอบการด้านที่อยู่อาศัยต่างๆ ถือเป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลการศึกษาจัดทําเป็นเอกสาร รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือที่เรียกว่า EIA
 
บทความจากด.ญ.ธัญญารัตน์ ดอกไม้งาม เรื่อง "Young MEA สู่เส้นทาง อนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน"  

พลังงานคืออะไร พลังงานตามหลักการของวิทยาศาสตร์อาจหมายถึงความสามารถซึ่งมีอยู่ในตัวของสิ่งที่อาจให้แรงงานได้แต่ในหลักความเป็นจริงพลังงานคือ สิ่งที่ช่วยขับเคลื่อนมนุษย์ให้ก้าวเดินไปข้างหน้า ก้าวเดินไปสู่อนาคต เปรียบดั่งเพื่อนคนหนึ่งที่ร่วมเดินทางไปกับเราทุกช่วงฝีก้าว คุณเดินก้าวเท้าไหน พลังงานเดินก้าวเท้านั้น 

พฤศจิกายน 2557
อา พฤ
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16รับสมัครสมาชิกYoung MEA เข้าร่วมกิจกรรม “Young MEA ECO Friendly”
เริ่ม : 2014-10-08
ถึง : 2014-10-31
จำนวนผู้สมัคร : 249
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
           
 
nobita
มีใครได้ไปกิจกรรมYoung MEA ECO Friendly มั่งครับ (72 )
Mew Kunlayaporn
รูปภาพกิจกรรมที่ค่ายบางปู 22 ตุลาคม 2557 (169 )
nobita
ฝากถึงพี่ๆทีมงานDee Project ฉันรักษ์โลกที่บางปู (148 )
plotter
ข้าวหน้าแกงกะหรี่ (148 )
plotter
สตรอว์เบอร์รีโยเกิร์ตพุดดิ้ง (147 )
plotter
ทำปลาทูต้มหวานด้วยไมโครเวฟ (138 )
 
 
 
 
  หน้าแรก ยังเอ็มอีเอ แอ็คชั่น อัลบั้มและวีดีโอ ติดต่อเรา
    บทความนักเขียน อัลบั้มกิจกรรม  
  ข้อมูลองค์กร ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ SPOT การไฟฟ้านครหลวง สมาชิก
  ประวัติความเป็นมา กฟน. การ์ตูนครอบครัวพลังงาน DEE MISSION 2553 สมาชิกเข้าระบบ
  ประวัติความเป็นมาเว็บไซต์ คนเก่งประจำบ้าน DEE MISSION 2554 สมัครสมาชิก
  ช้อมูลโครงการที่ผ่านมา   DEE MISSION 2555  
  สถานที่ตั้ง / แผนที่   DEE MISSION 2556  
      ในหลวงในดวงใจ DEE MISSION 2557  
         
  ข่าวสารยังเอ็มอีเอ สาระน่ารู้ มุมสมาชิก  
  ข่าวสารทั่วไป มองโลกสิ่งแวดล้อม เพื่อนคนเก่ง  
  รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม แหล่งเรียนรู้ เม้าท์กัน...มันส์ดี  
  ประกาศผลการคัดเลือก   BLOG...บทความน่ารู้  
  โครงการประกวด   เกมส์  
  ปฏิทินกิจกรรม      
 
COPYRIGHT © 2014 YOUNG MEA. ALL RIGHTS RESERVED. BEST VIEW 1024*768 PIXEL, IE BROWSER
เยาวชน อนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม ประหยัดไฟ โดย การไฟฟ้านครหลวง