USERNAME : PASSWORD :
คู่มือการลงทะเบียน : คู่มือการใช้งาน
 
 

กิจกรรม ของขวัญประจำเดือน(พฤศจิกายน)  
วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
น้องๆ ที่สมัครสมาชิกกับ www.youngmea.comภายในเดือนพฤศจิกายนนี้  มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลกับเรา  โดยเราจะสุ่มตัวแทนของแต่ละภูมิภาค  ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ 

15 คำถาม ชิงรางวัล กับ ยังเอ็มอีเอ  
วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
น้องๆ สมาชิก สามารถเข้าร่วมตอบคำถาม เพื่อชิงของรางวัล
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2558

กฟน. ร่วมงานสัมมนา MASCI FORUM 2015 และรับโล่เกียรติคุณจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)  
วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
นายสุรพล วิบูลย์วิภา ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ร่วมงานสัมมนา MASCI FORUM 2015 “Management System Standards - Solutions to Future Challenges ตอบโจทย์ความท้าทายอนาคตด้วยมาตรฐานระบบการจัดการ”

กฟน. จัดกิจกรรม “ผู้นำเยาวชนไทย ใส่ใจอนุรักษ์พลังงาน”  
วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จัดกิจกรรม “ผู้นำเยาวชนไทย ใส่ใจอนุรักษ์พลังงาน” นำเยาวชนร่วมกิจกรรมเรียนรู้วิธีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย พร้อมแนวทางลดการใช้พลังงานที่ถูกต้อง โดยผ่านสถานีความรู้ต่างๆ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558
 
 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน  
วันที่ 06 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ในปัจจุบันสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ ทั้งภายในประเทศและในท้องถิ่นมีแนวโน้มถูกทำลายเพิ่ม มากขึ้น ในขณะเดียวกัน สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม (ที่มนุษย์สร้างขึ้น) กลับเพิ่มมาแทนมากขึ้นเป็นลำดับ
 
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า  
วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า เปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2543 มีพื้นที่ 13,750 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ต.ท่ามะปราง มีความอุดมสมบูรณ์และหลากหลายทางชีวภาพทั้งพันธุ์พืช และสัตว์ป่านานาชนิด
 
สุขสันต์วันลอยกระทง  
วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

วันลอยกระทงมาช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการประดิษฐ์กระทงกันค่ะ
 
วิธีประหยัดไฟฟ้าเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์  
วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

วิธีประหยัดไฟฟ้าเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์เด็กๆสามารถทำได้ง่ายๆที่บ้าน
 

อเมริกันเกือบครึ่งประเทศ เสี่ยงเจอภัย "แผ่นดินไหว"  
วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
นักวิทยาศาสตร์สหรัฐเผยชาวอเมริกันกว่า 143 ล้านคนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐเสี่ยงต่อการแผ่นดินไหว หรือเป็นจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศ
 

กระดาษหนังสือพิมพ์ พลังงานชีวภาพสำหรับรถยนต์ในแห่งอนาคต  
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
แม้ในปัจจุบัน เทคโนโลยีด้านการสื่อสารและการอ่านข่าวออนไลน์นั้น เข้ามามีบทบาทเป็นทางเลือกให้กับผู้อ่านมากขึ้น แต่สื่อพื้นฐานอย่างหนังสือพิมพ์ ก็ยังเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ประชาชนนั้นยังนิยมอยู่ กลายเป็นที่มาของขยะกระดาษอันมหาศาลในแต่ละวัน จนนักวิทยาศาสตร์ค้นพบหนทางแก้ไขปัญหาได้
 

เวียดนามเดินหน้าสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ  
วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ประเทศเวียดนามกำลังดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ ขนาด 25 เมกะวัตต์ ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในเขตอำเภอดากอง จังหวัดกว๋างจิ
 

ทุ่งกังหันลมท่าเรือแหลมฉบัง ลดโลกร้อน  
วันที่ 04 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ในปี 2553 ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เป็นหน่วยงานที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าในระดับสูง โดยมีการใช้พลังงานไฟฟ้าถึง 65,183 ล้านหน่วยไฟฟ้า คิดเป็นจำนวนเงินกว่า 195 ล้านบาท 
 

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนต่อการเกิดโรคสัตว์สู่คนอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ  
วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
สภาพภูมิอากาศกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนน่าวิตก ธารน้ำแข็งลดลง หิ้งน้ำแข็งพังทลาย ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น ชั้นดินเยือกแข็งคงตัวละลาย ปรากฏการณ์ต่างๆเหล่านี้เคยเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปในธรณีกาลแต่กลับใช้เวลาเพียงแค่ชั่วอายุคนเท่านั้น
 

การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน ให้ประหยัดพลังงาน  
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
การที่มนุษย์ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกล เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตของตนเองนั้น เพราะมนุษย์ศึกษาจนเข้าใจธรรมชาติและกฏเกณฑ์ของพลังงานจนสามารถควบคุมพลังงานให้เป็นไปตามความต้องการใช้งานได้ 
 

แก๊สโซฮอล์ (Gasohol)  
วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
แก๊สโซฮอล์ คือ ส่วนผสมของน้ำมันเบนซินกับเอทานอล ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ซึ่งเอทานอลสามารถผลิตได้จากพืชที่ปลูกในประเทศ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง รวมทั้งธัญพืช เช่น ข้าวฟ่าง ข้าว และ ข้าวโพด เป็นต้น
 

เกษตรอินทรีย์ ชีวิตดีขึ้นจริง  
วันที่ 04 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
กระแสความนิยมในสินค้าอินทรีย์ถึงทิศทางทางตลาดที่สดใสทั้งตลาดในประเทศ และตลาดโลก ด้วยเหตุผลของประโยชน์ของเกษตรอินทรีย์ที่มีอยู่จริงจับต้องได้เป็นรูปธรรม ส่งผลดีในทุกมิติ
 
บทความจาก ฉัตรชัย ปวุฒิพันธุ์ เรื่อง Young MEA สู่เส้นทางอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน  

พลังงาน เป็นสิ่งที่ทำให้สิ่งต่างๆสามารถเคลื่อนที่ได้ถ้าไม่มีพลังงาน เราคงจะไม่มีความสะดวกสบายเหมือนกับทุกวันนี้ พลังงานจึงเป็นสิ่งที่เราควรจะอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานสามารถใช้ได้ในอนาคต

 
 
แบบประเมินชมรมต้นแบบอนุรักษ์พลังงาน  
วันที่ 09 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ชมรมที่เข้าร่วมกิจกรรม Young MEA Volunteer สามารถดาวน์โหลดเอกสาร และกรอกข้อมูลในแบบประเมินชมรมต้นแบบอนุรักษ์พลังงาน  
 
 
 
 
พฤศจิกายน 2558
อา พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
         
 
Mook Srichainat
ข้อดีของการบริจาคเลือด (8 )
plotter
เที่ยวหน้าหนาว พิชิต 10 ดอยยอดฮิตที่ต้องไปโดน (23 )
plotter
กินลมชมหมอกที่ภูชี้ฟ้า กับ 10 ที่พักภูชี้ฟ้าราคาถูก (22 )
plotter
สัมผัสความหนาวให้หนำใจ กับ 14 ยอดดอยในเชียงใหม่ (24 )
plotter
ตื่นตาไปกับทะเลภูเขา ณ ดอยหลวงตาก ในบรรยากาศสุดฟิน (25 )
plotter
ไทยติดท็อป 5 ประเทศทิ้งพลาสติกลงทะเลมากสุดในโลก (25 )
 
 
 
 
  หน้าแรก ยังเอ็มอีเอ แอ็คชั่น อัลบั้มและวีดีโอ ติดต่อเรา
    บทความนักเขียน อัลบั้มกิจกรรม  
  ข้อมูลองค์กร ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ SPOT การไฟฟ้านครหลวง สมาชิก
  ประวัติความเป็นมา กฟน. การ์ตูนครอบครัวพลังงาน DEE MISSION 2553 สมาชิกเข้าระบบ
  ประวัติความเป็นมาเว็บไซต์ คนเก่งประจำบ้าน DEE MISSION 2554 สมัครสมาชิก
  ช้อมูลโครงการที่ผ่านมา   DEE MISSION 2555  
  สถานที่ตั้ง / แผนที่   DEE MISSION 2556  
      ในหลวงในดวงใจ DEE MISSION 2557  
         
  ข่าวสารยังเอ็มอีเอ สาระน่ารู้ มุมสมาชิก  
  ข่าวสารทั่วไป มองโลกสิ่งแวดล้อม เพื่อนคนเก่ง  
  รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม แหล่งเรียนรู้ เม้าท์กัน...มันส์ดี  
  ประกาศผลการคัดเลือก   BLOG...บทความน่ารู้  
  โครงการประกวด   เกมส์  
  ปฏิทินกิจกรรม      
   
COPYRIGHT © 2014 YOUNG MEA. ALL RIGHTS RESERVED. BEST VIEW 1024*768 PIXEL, IE BROWSER
เยาวชน อนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม ประหยัดไฟ โดย การไฟฟ้านครหลวง