ประวัติความเป็นมา กฟน.
ประวัติความเป็นมาเว็ปไซต์
ข้อมูลโครงการที่ผ่านมา
สถานที่ตั้ง / แผนที่
ข่าวสารทั่วไป
รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ประกาศผลการคัดเลือก
โครงการประกวด
ปฏิทินกิจกรรม
มองโลกสิ่งแวดล้อม
แหล่งเรียนรู้
Spot การไฟฟ้านครหลวง
Dee Mission 2553
Dee Mission 2554
Dee Mission 2555
Dee Mission 2556
Dee Mission 2557
เพื่อนคนเก่ง
เม้าท์กัน...มันส์ดี
Blog..บทความน่ารู้
เกมส์
 
 
 
ด้านพลังงาน
ด้านสุขภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์
 
 
ประกาศรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ตามรอยพลังงานรุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 6-9...
ประกาศผลสมาชิกผู้โชคดีในกิจกรรม ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเ...
ประกาศผลกิจกรรม Snap Shot แก๊งรักษ์โลก ส่งรูปรวมแก๊งรักษ์โลก รางวัลยอด...
ประกาศผลกิจกรรม My Quote : คำคม คนรักษ์โลก มาร่วมด้วยช่วยกัน คิดข้อควา...
ประกาศรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Snap Shot แก๊งค์รักษ์โลก ส่งรูปรวมแก๊งค์...
 
 
Khaopan
วิธีประหยัดไฟ ลดการใช้พลังงาน
Khaopan
วิธีประหยัดไฟ ลดการใช้พลังงาน
โสภณ นะวาระหะคุณ
เมื่อพูดถึงการไฟฟ้า เพื่อนๆ นึกถึงอะไรครับ
โสภณ นะวาระหะคุณ
อยากรู้ว่าเพื่อนๆ มีความรู้สึกอย่างไรต่อการไฟฟ้า
คุ้ง :D
ไอไสตน์พูดว่า “จินตนาการ สำคัญกว่า ความรู้” จริงหรือ
หน้าแรก หน้าแรก >> มองโลกสิ่งแวดล้อม >> ด้านวิทยาศาสตร์
 

 

เปิดมิติใหม่ห้องเรียนไร้พรหมแดน 

หากย้อนไปหลายปีก่อน การประชุมทางโทรศัพท์ หรือ Tele Conference ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด ทำให้ผู้คนอยู่ห่างกันสามารถพูดคุย เจรจากันได้  แม้จะไม่เห็นหน้ากัน  ซึ่งการเจรจาโต้ตอบก็ช่วยให้ธุรกิจการงานต่างๆ ดำเนินไปได้

ในยุคต่อมาอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทมากขึ้น การประชุมทางโทรศัพท์สามารถทำได้อย่างสะดวกมากขึ้น  แต่ก็ยังขาดเรื่องของภาพที่จะแสดงให้เห็นข้อมูลต่างๆ รวมถึงหน้าตาคู่เจรจาด้วย  ดังนั้นจึงเกิดเทคโนโลยีที่เรียกว่า VDO Conference ขึ้น  โดยการใช้กล้องวิดีโอทั้งภาพและเสียงไปยังคู่เจรจา ซึ่งวิธีการดังกล่าวตอบสนองความทุกการในทุกวงการไม่เว้นแต่ภาคการศึกษา

โดยเมื่อเร็วๆนี้  บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ จำกัด  จึง ได้ทำความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) วางระบบเครือข่ายดังกล่าวสำหรับการใช้งานกับมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ

โดยความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกกับการศึกษาทางไกลด้วยระบบเทเลเพรสเซนท์ (TelePresence) เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยทั่วไทยบนเครือข่ายยูนิเน็ต(UniNet) เชื่อมต่อมหาวิทยาลัยทั่วโลก กว่า 70 แห่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และซิสโก้ ซีสเต็มส์ ประเทศไทย ลงนามบันทึกความร่วมมือทางด้านวิชาการ “โครงการศึกษาวิจัยเครือข่ายการศึกษาทางไกลด้วยระบบเทเลเพรสเซนท์ บนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ยูนิเน็ต)” หรือ “Global TelePresence Research and Education Community on UniNet Network”

 

โดยซิสโก้ได้สนับสนุนชุดอุปกรณ์ ซิสโก้ เทเลเพรสเซนท์ (CTS1300) เพื่อตั้งเป็นเกตเวย์ ในการเชื่อมต่อเข้ากับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวกว่า 70 แห่ง ผ่านเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ อาทิเช่น การประชุม, การสัมมนา, การเรียนการสอน เชื่อมโยงใช้งานบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยมหาวิทยาลัย/สถาบัน หน่วยงานการศึกษาวิจัยในประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัย รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานวิจัยในต่างประเทศได้

 

นายวัตสัน   ถิรภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทซิสโก้ ประเทศไทย จำกัด  อธิบายว่า  ซิสโก้ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเปิดโลกทัศน์ให้ กับการศึกษาไทยให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นด้วยระบบเทเลเพรสเซนท์ ซึ่งได้ทลายกำแพงที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็น ข้อจำกัดเรื่อง บุคลากร เวลา สถานที่ งบประมาณ และช่วยให้สถาบันการศึกษามีศักยภาพในการจัดหาอาจารย์พิเศษจากต่างประเทศ และสร้าง สรรค์หลักสูตรใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน      และเปิดโอกาสให้นัก ศึกษาได้เรียนรู้จากหลักสูตรใหม่ เพราะเชื่อว่าระบบการศึกษาของไทยกำลังจะพลิกโฉมใหม่ด้วยโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย ภาคการศึกษาไทยและวิสัยทัศน์ของผู้สอนที่เปิดกว้างมากขึ้น ซึ่งมีความเหมาะสมกับการใช้งานระบบเทเลเพรสเซนท์ 

 

ด้วยความพร้อมด้านเครือข่ายการศึกษาความเร็วสูงของ ยูนิเน็ตระบบเทเลเพรสเซนท์จะช่วยให้สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศใช้งานแบนด์วิดจากยูนิเน็ต ที่มีขนาดใหญ่ถึง 10Gbps ได้อย่างคุ้มค่าและได้ประโยชน์สูงสุด  ซึ่งระบบนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างทางเลือกใหม่ให้กับรูปแบบการศึกษาไทยคือ “เวอร์ชวลคลาสรูม” (ห้องเรียนเสมือนจริง) ได้เป็นอย่างดี

 

สิ่งสำคัญและจำเป็นในการพัฒนาการศึกษา คือ การสร้างโอกาสในการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเรียนรู้วิธีการและเนื้อหาการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้นการสนับสนุนเครือข่ายระบบสำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบโต้ตอบ จึงเป็นเป้าหมายหนึ่ง  เพื่อการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคและชุมชน

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : www.dailynews.co.th  วันที่ 18 กันยายน 2556

 

 
 

 
RSSส่งหน้านี้ถึงเพื่อนพิมพ์บันทึก
 

ชอบมาก อยากให้ที่ ร.ร.มีแบบนี้บ้างครับ

PP | 2013-09-29 12:50:50 | 58.11.210.120
 
ดีจังเลยครับ น่าสนุกมากเลยครับ ขอบคุณมากครับ
Japan Chaimongkol | 2013-09-25 15:07:59 | 115.31.185.226
 
การมีเทคโนโลยีที่ไร้พรหมแดน  มีทั้งข้อดีและข้อเสีย  ขึ้นอยู่ที่ผู้ใช้จะคำนึงถึงสิ่งใด....
theerangoon | 2013-09-24 11:47:21 | 61.90.18.105
 
หน้าแรก | ข้อมูลองค์กร | ข่าวสาร ยัง-เอ็มอีเอ | มองโลกสิ่งแวดล้อม | แหล่งเรียนรู้
มุมสมาชิก | ปฏิทินกิจกรรม | อัลบั้มกิจกรรม | Young MEA Dee Mission | เม้าท์กัน...มันส์ดี | เกมส์ | ติดต่อเรา
 
Copyright © 2013 Young MEA. All rights reserved. Best view 1024*768 pixel, IE Browser
เยาวชน อนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม ประหยัดไฟ โดย การไฟฟ้านครหลวง