เนื่องจากในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าทั่วโลกกำลังประสบปัญหาด้านพลังงานและ สิ่งแวดล้อม ซึ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นปัญหาของมวล มนุษยชาติที่เราต้องร่วมมือกัน ดังนั้นการรณรงค์เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน และร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมจึงเป็นการหน้าที่ของทุกๆ คนและทุกภาคส่วนที่ควรร่วมมือกัน ซึ่งรวมถึงทาง โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด ที่ได้ตระหนักถึงภาวะที่เกิดขึ้น จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “ปิดไฟหนึ่งชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” (60 Earth Hour) ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคมนี้ โดยกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงแรมฯ ได้ร่วมรณรงค์เกี่ยวกับการลดการใช้พลังงานในโอกาสนี้ คือ

ประชาสัมพันธ์ให้กับแขก ผู้มาพำนัก ณ โรงแรมฯ และพนักงานของโรงแรมฯ เกี่ยวกับกิจกรรม “ปิดไฟหนึ่งชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” (60 Earth Hour)

ปิดไฟในบริเวณที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในเวลา 20.30 – 21.30 น. อาทิ ป้ายไฟสัญลักษณ์ของโรงแรมฯ สปอร์ตไลท์ และป้ายไฟโฆษณาต่างๆ บริเวณรอบอาคาร

เชิญชวนลูกค้าผู้มาใช้บริการห้องอาหาร ร่วมรับประทานอาหารใต้แสงเทียน ในเวลา 20.30 – 21.30 น.

จัดการแสดงดนตรีแนวอะคูสติกกีต้าร์ ที่นักร้องโชว์พลังเสียงโดยไม่ใช้ไมโครโฟน และเครื่องดนตรีไฟฟ้าใดๆ ขับกล่อมให้ผู้ฟังภายใต้บรรยากาศโรแมนติกใต้แสงเทียน ที่ออคิด ล๊อบบี้เลานจ์

ร่วมกิจกรรม “ปิดไฟหนึ่งชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” (60 Earth Hour) กับทางจังหวัด และภาคีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในขอนแก่น โดยการร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้และรณรงค์เพื่อการลดโลกร้อน


แหล่งที่มา : www.newswit.com


 
RSSส่งหน้านี้ถึงเพื่อนพิมพ์บันทึก